top of page

Fundusze Europejskie

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - bony

na cyfryzację w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020

ee87f8_c6d5b18ee0124917a60c560fb81a3bfc~mv2.webp

Projekt dla: Santorini SJ Kręgliccy

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś prioretytowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - bony na cyfryzację

Zawarcie umowy o dofinansowanie nr POIR.06.02.00-14-0455/21-00

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania restauracjami i cateringiem jako droga do obrony przed przyszłymi możliwymi restrykcjami pandemicznymi.

Planowane efekty: Usprawnienie kluczowych procesów biznesowych w firmie, tj. procesu zamawiania towaru do magazynu, usługę cateringu, polepszenie relacji z partnerami biznesowymi, liczne oszczędności oraz zwiększenie sprzedaży.


Wartość projektu: 298 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 25
3 300,00 PLN

SFINANSOWANO W RAMACH REAKCJI UNII NA PANDEMIĘ COVID-19.

Projekt dla: El Popo SJ Kręgliccy

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś prioretytowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - bony na cyfryzację

Zawarcie umowy o dofinansowanie nr POIR.06.02.00-14-0453/21-00

Cel projektu: Celem projektu jest wytworzenie dedykowanego oprogramowania do zarządzania lokalami gastronomicznymi jako droga do obrony przed przyszłymi możliwymi restrykcjami pandemicznymi.

Planowane efekty: Usprawnienie kluczowych procesów biznesowych w firmie, zabezpieczenie przed nawrotami fal pandemii, usprawnienie obiegu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami, redukcja zbędnych kosztów operacyjnych, zwiększenie sprzedaży za sprawą lepszej, automatycznej obsługi potencjalnych klientów, polepszenie relacji z partnerami biznesowymi oraz wzrost pozycji rynkowej.


Wartość projektu: 288 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 244 
800,00 PLN

SFINANSOWANO W RAMACH REAKCJI UNII NA PANDEMIĘ COVID-19.

bottom of page